ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

ประเภทเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 
เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ พก.
บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ "HeForShe" ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง
ภาพประกอบ: 
HeForShe