หลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน เฉพาะคนหูหนวกและคนหูตึง

ประเภทเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 
เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ พก.
อ่านแบบ e-book หรือเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์เป็นไฟล์ PDF ตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้
ภาพประกอบ: 
หน้าปก_หลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพฯ
แหล่งที่มา: 
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ