ติดต่อ CIO

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ : 02-354-3388
โทรสาร : 02-354-5020
รถประจำทาง ถนนราชวิถี : 12, 14, 28, 108, 171, 542, 539, 515
E-mail : webmaster@advertisementbookmarks.com
Website : www.advertisementbookmarks.com