ติดต่อ พก.

ติดต่อ พก.ที่น่าสนใจ

Tags

ศูนย์ฝึกอาชีพฯ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยงาน: นางแววดาว อินทร์จันทร์
สถานที่ตั้ง: 76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 043-421-252 , 089-569-1329, 087-236-2287
เบอร์โทรสาร: 043-421-320
E-mail หน่วยงาน: rehab-khonkaen@advertisementbookmarks.com
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยงาน: นางแววดาว อินทร์จันทร์
สถานที่ตั้ง: 76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 043-421-252 , 089-569-1329, 087-236-2287
เบอร์โทรสาร: 043-421-320
E-mail หน่วยงาน: rehab-khonkaen@advertisementbookmarks.com
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าหน่วยงาน: นางวัชราพร ธวัชวะชุม
สถานที่ตั้ง: 455 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 042-407-478, 089-569-1328
เบอร์โทรสาร: 042-407-479
E-mail หน่วยงาน: rehab-nongkhai@advertisementbookmarks.com
facebook : 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์โมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางธนวรรณ สุขไพศาล
สถานที่ตั้ง: 99 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 036-791643 , 081-8522836
เบอร์โทรสาร: -
E-mail หน่วยงาน: mokul-lopburi@advertisementbookmarks.com
Facebook : 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ
สถานที่ตั้ง: 116 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 045-254-092, 081-9670414
เบอร์โทรสาร: 045-254788
E-mail หน่วยงาน: paopanat@advertisementbookmarks.com
Web site : 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด (boonlert_9000@hotmail.com)
สถานที่ตั้ง: 750 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 045-285-469, 081-875-0601
เบอร์โทรสาร: 045-285-469
E-mail หน่วยงาน: nrcpd@advertisementbookmarks.com
Facebook : 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง (ศพอพ.จ.สป) 

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวมาลิน แตงตาด
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 50 หมู่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 02-4625008 , 081-9060385
เบอร์โทรสาร: 02-4625008 , 02-4626636
E-mail หน่วยงาน: rehab-ppd@advertisementbookmarks.com
Facebook : 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าหน่วยงาน: นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร
สถานที่ตั้ง: 303 ม.7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 0-5310-4144 , 081-8830365
เบอร์โทรสาร: 0-5384-2775
E-mail หน่วยงาน: yardfon@advertisementbookmarks.com
Web site : 
 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)

หัวหน้าหน่วยงาน: นายวินัย เก่งสุวรรณ
สถานที่ตั้ง: 78/10 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 02-583-8415 , 086-239-3536, 061-4027880
เบอร์โทรสาร: 02-583-9952
E-mail หน่วยงาน: vdcd@dcc.go.th
Web site :