ติดต่อ พก.

ติดต่อ พก.ที่น่าสนใจ

Tags

สถานคุ้มครองฯ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางจิตรา เตมีศรีสุข
สถานที่ตั้ง: 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 038-241-7412, 081-866-5129
เบอร์โทรสาร: 038-240-137
E-mail หน่วยงาน: karunywet@advertisementbookmarks.com
Web site : 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าหน่วยงาน: นางเตือนใจ คงสมบัติ
สถานที่ตั้ง: 70 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 063-117-7899, 033-599-557, 033-599-558
เบอร์โทรสาร: 033-599-558
E-mail หน่วยงาน: bpkhome@advertisementbookmarks.com
facebook : 
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์กึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ
สถานที่ตั้ง: 130 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 081-913-0906, 02-577-1864
เบอร์โทรสาร: 02-577-2254
E-mail หน่วยงาน: halfwayhomeformen@advertisementbookmarks.com
Website : 
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์กึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นายโอภาส ศรีฉันทะมิตร
สถานที่ตั้ง: 133 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 02-577-2898 ต่อ 101, 081-851-1327
เบอร์โทรสาร: 02-904-7348
E-mail หน่วยงาน: halfwayhouseforwomen@advertisementbookmarks.com
Web site : 
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์นนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์
สถานที่ตั้ง: 78/5 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 02-583-8396 ต่อ 110 หรือ 151 , 081-905-2680
เบอร์โทรสาร: 02-583-7999 ต่อ 115
E-mail หน่วยงาน: bpkhome@advertisementbookmarks.com
Facebook : 
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์เฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นายสมคะเน จริตงาม
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 02-583-6815 , 081-919-0856
เบอร์โทรสาร: 02-583-4000
E-mail หน่วยงาน: fuengfah@advertisementbookmarks.com
Web site : 
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางเทวี เวียงแก้ว
สถานที่ตั้ง: 78/6 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 02-583-8426, 02-584-6604
เบอร์โทรสาร: 02-583-2196
E-mail หน่วยงาน: banrajawadee@advertisementbookmarks.com
Web site : 
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
สถานที่ตั้ง: 78/15 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 02-583-8426, 02-584-6604
เบอร์โทรสาร: 02-583-2196
E-mail หน่วยงาน: banrajawadee@advertisementbookmarks.com
Web site : 
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์อุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางวิลาวัลย์ กิติโกสินท์
สถานที่ตั้ง:  751 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์:  085-485-4525, 045-315-319
เบอร์โทรสาร:  -
E-mail หน่วยงาน:  ubonhpd@advertisementbookmarks.com
Facebook : 
 
 
 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าหน่วยงาน: นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
สถานที่ตั้ง: 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 02-462-5232, 02-818-5161, 084-700-0559
เบอร์โทรสาร: 084-700-0559
E-mail หน่วยงาน: baanphrapradaeng@advertisementbookmarks.com
Website : 
 
 
 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นายสมคะเน จริตงาม
หัวหน้าหน่วยงาน: นายโกศล เรืองสว่าง
สถานที่ตั้ง: 106 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 081-378-0083, 032-735-0413
เบอร์โทรสาร: 036-791-643
E-mail หน่วยงาน: rachaburihome@advertisementbookmarks.com
Facebook :