ส่วนกลาง

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สถานที่ตั้ง: 
ชั้น 2 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

สถานที่ตั้ง: 
ตึกกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

สำนักงานเลขานุการกรม

กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

สถานที่ตั้ง: 
ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
เบอร์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 
02-3543388
เบอร์โทรสาร: 
02-3543899

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สถานที่ตั้ง: 
ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์